Laboratori Forestal Català

El Laboratori Forestal Català és una iniciativa conjunta del CREAF i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) per posar a disposició del públic, expert o principiant, la informació i les dades relacionades amb els boscos generats en els dos centres de recerca.

Les dades disponibles han estat pre-processats per investigadors i tècnics d’ambdós centres per minimitzar els errors en el tractament de les dades brutes. D’aquesta manera el Laboratori Forestal Català es converteix en el punt de partida perquè investigadors, estudiants, gestors o personal de l’administració tinguin accés a les dades necessàries per realitzar la seva tasca. A més ofereix al públic en general una finestra per conèixer millor un dels principals tresors de la nostra terra, els boscos.

Visualitza

Construeix mapes i visualitzacions de les dades forestals disponibles

Descàrrega

Descarrega els mapes (en formats SIG) i les dades (text o excel) per disposar localment de les dades

Interactua

Filtra, selecciona i canvia l’origen de les dades per a la seva visualització i descàrrega

Aplicacions disponibles

Avís (23/07/2024):

Servidor en manteniment, és possible que les aplicacions no funcionin correctament fins que l’actualització s’hagi dut a terme.
(ETA: 26/07/2024)

siteDrought App

Estimacions diàries del balanç hídric i risc de incendi en parcel·les de boscos y matollars

Deboscat App

Visualitza y descarrega informació sobre els episodis de decaïment forestal a Catalunya en relació a la sequera

Catdrought App

Estimacions diàries del balanç hídric i la humitat del sòl dels boscos de Catalunya (espacialment continu)

Meteoland App

Estimacions de meteorologia diària per a tot Catalunya

FES App

Visualitza y descarrega les dades dels serveis ecosistemics de los boscos de Catalunya

Allometr App

Calcula noves variables a partir d’equacions dissenyades per espècies, àmbits geogràfics i nivells (per a tot Espanya)

IFN App

Accedeix, visualitza i descàrrega les dades de l’Inventari Forestal Nacional a Catalunya

LiDAR App

Accedeix, visualitza i calcula variables forestals a partir de dades LiDAR a Catalunya

Novetats

15-10-2020 - Nova app disponible: Meteoland App

Vols obtenir dades meteorològiques passats i presents per als teus parcel·les o polígons? Meteoland App ofereix estimacions de meteorologia diària per a tot Catalunya, des de 1976 fins avui.
En el tutorial t’expliquem com.

18-12-2020 - Nova app disponible: CatDrought App

Vols obtenir dades de balanç hídric, estrès i superfície evaporativa per als teus parcel·les? CatDrought app ofereix dades modelats a escala diària per a tot Catalunya per a l’últim any natural (365 dies).
En el tutorial t’expliquem com.

19-05-2021 - Nova app disponible: Deboscat App

Vols obtenir dades sobre els episodis de decaïment forestal a Catalunya en relació a la sequera? En esta app pots fer-ho.

13-12-2022 - Nova app disponible: SiteDrought App

Vols obtenir dades de balanç hídric, estrès i superfície evaporativa en boscos? En esta app pots fer-ho

Contacte